شرکت پارادایس(تهران صنعت)
نام کسب و کارشرکت پارادایس(تهران صنعت)
توضیحاتسرمایه گذاری در انواع خط تولید و سود عالی با سرمایه گذاری بسیار محدود به درامدی بالغ بر 18 میلیون در ماه دست یابید!!!... خطوط تولید مدرن ما با اموزشهای کاملا تخصصی و معرفی بازار مصرف محصولات تول...