صنایع ماشین سازی امیدی
نام کسب و کارصنایع ماشین سازی امیدی
توضیحاتدستگاه تولید کلوچه OM521 و انواع شیرینی، بیسکویت مغزدار و محصولات اکسترودری مدل: - دارای 2 مخزن مختلف جهت خمیر و مغزی . - مخزن خمیر از جنس آلومینیم و مارپیچ ها از جنس استیل و دارای الکتروموتور گیربک...