تولید قارچ زاگرس
نام کسب و کارتولید قارچ زاگرس
توضیحاتفروش عمده قارچ دکمه ای تولیدی قارچ زاگریس   براساس وزارت کشاورزی امریکا، قارچ دکمه ای پرمصرف ترین قارچ در ایالات متحده بوده، به طوریکه شامل ۹۰ درصد از قارچ دریافتی است. این نوع قارچ در تمام...