انرژی سازان
نام کسب و کارانرژی سازان
توضیحاتلوله کاروگیت اصفهان شیراز مشهد قدر قدیر جهاد زمزم و گرمساز از کاروگیت های معروف هستند. نحوه اتصال لوله های کاروگیت بصورت دو نوع کوپلر و واشر و جوش سر به سر می باشد. کاروگیت مسلح و کاروگیت اسپیرال ...