صنايع كيميا آران
نام کسب و کارصنايع كيميا آران
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیمواد کمکی شیمیایی شماره مدلGH361WAX کاربردمواد کمکی پلاستیکی, مواد کمکی لاستیکی شكل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرک رنگسفید‌ ‌خاکستر0.02 ± 0.9...