شرکت ایرانیان ایستا پلیمر شریف
نام کسب و کارشرکت ایرانیان ایستا پلیمر شریف
توضیحاتتولید کفپوش اپوکسی شرکت ایرانیان ایستا پلیمر شریف کفپوش اپوکسی از مقاومترین پوشش هایی است که قابلیت استفاده جهت سالن های سرپوشیده با کاربری های گوناگون را دارد. کفپوش اپوکسی طبق نیاز و سلیقه مشتری ...