آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتمنو پمپ آسیا تولید کننده منو پمپ های غلیظ کش در ایران از تولیدات این شرکت پمپ های انتقال مواد اولیه از جمله روغن گیاهی ، چربی حیوانی ، اسید سولفونیک ، آمین ها ، انواع سورفاکتانت و غیره می باشد. از مز...