شرکت جهان سو (سن بی)
نام کسب و کارشرکت جهان سو (سن بی)
توضیحاتپخش عمده آب معدنی از کارخانه به تمام کشور شرکت آب معدنی (سن بی) که سر چشمه آن چشمه سن بی در شهر زیبای بهشهر می باشد. در نظر دارد جهت توزیع محصولات در سراسر کشور نماینده جذب نماید.   قیم...