شرکت استیل پخت
نام کسب و کارشرکت استیل پخت
توضیحاتفروش گرمخانه بیمارستانی - تجهیزات آشپزخانه صنعتی مشاوره ، طراحی و تولید انواع گرمخانه بیمارستانی ترولی گرمخانه دار ترولی گرمخانه دار یا ترولی بیمارستانی برای تقسیم غذا به صورت گرم مورد استفاده در...