مراوده
پودر گچ معمولی ساختمانی سفید رنگ، با گیرایش اولیه 8 دقیقه و مش 40، در وزن های مختلف افرا، توچال، صدر پودر گچ معمولی ساختمانی سفید رنگ، با گیرایش اولیه 8 دقیقه و مش 40، در وزن های مختلف افرا، توچال، صدر
گچ سیمین سمنان
نام کسب و کارگچ سیمین سمنان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندافرا، توچال، صدر مبدا کالاایران سایزبر اساس سفارش مشتری وزنکیسه های 25 و30 و 40 کیلویی گیرایش اولیه8 دقیقه رنگبندیسفید [{moravede}]...
پودر گچ ساختمانی میکرونیزه، سفید رنگ، با گیرایش اولیه 8 تا 10 دقیقه و مش 200، جهت استفاده در برشکاری گچ، ابزارکشی و پرداخت، در وزن های مختلف توچال پودر گچ ساختمانی میکرونیزه، سفید رنگ، با گیرایش اولیه 8 تا 10 دقیقه و مش 200، جهت استفاده در برشکاری گچ، ابزارکشی و پرداخت، در وزن های مختلف توچال
گچ سیمین سمنان
نام کسب و کارگچ سیمین سمنان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتوچال مبدا کالاایران سایزبر اساس سفارش مشتری وزنکیسه های 25 و30 و 40 کیلویی گیرایش اولیه8-10 دقیقه و بنا به سفارش مشتری متغیر رنگبندیسفید توضیحات گچ میکرونیزه؛ دانه...
ثبت نام کنید