شرکت آلتین پاک ماشین تبریز
نام کسب و کارشرکت آلتین پاک ماشین تبریز
توضیحاتدستگاه فرم فيل سيل سری CF ساخت شركت آلتين پاك ماشين تبريز دستگاههای FFS سری CF: دستگاه فرم فيل سيل از نظر تيراژ بسته بندي در رديف تيراژ های متوسط  و بالا دسته بندي شده و از لحاظ امكانات بهداشتي و ...