نگین تجارت پیام
نام کسب و کارنگین تجارت پیام
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی نام برندبهداش/ پاکسان/پدیده شیمی مبدا کالاایران فرمول مولکولیNaC12H25SO4 ظاهرماده خمیری شکل رنگسفید مایل به زرد نام علمیتگزاپن سدیم_لوریل_اتر _سو...