کلینیک صنعت آب
نام کسب و کارکلینیک صنعت آب
توضیحاتاز تی اف الکتروفیوژن پلی اتیلن (TF) یا تی اف گازی برای اتصال لوله پلی اتیلن گازی به لوله فلزی (مانیسمان) استفاده می شود. تی اف الکتروفیوژن قطعه ای استوانه ای شکل است که یک سر آن به لوله پلی اتیلن گ...