تهران مگنت
نام کسب و کارتهران مگنت
توضیحاترسوب گیر مغناطیسی (سختی گیر مغناطیسی) تهران مگنت اساس کار سختی گیر های مغناطیسی، خنثی کردن کریستال های کلسیم می باشد. عنصر حیاتی آب در حالت طبیعی خود در دریاچه ها و مخازن زیر زمینی در حالت تعادل...