پدیده شیمی غرب
نام کسب و کارپدیده شیمی غرب
توضیحاتجزئیات محصول نام برندپدیده شیمی غرب مبدا کالاایران نام های دیگرسدیم لوریل اتر سولفات، سدیم آلکیل اتوکسی سولفات، SLES ،AES نام تجاری :PADAPON SE-230 نام شیمیایی :سدیم لوریل اتر ( ۲ مول) سولفا...