مراوده
ترکیب شیمیایی سدیم سولفید راک شیمی ترکیب شیمیایی سدیم سولفید راک شیمی
راک شیمی
نام کسب و کارراک شیمی
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی شکل ظاهریپرک زرد رنگ فرمول شیمیاییNa2S اکتیو60%+=2 آهنکمتر از 10 ppm مواد غیر حلالکمتر از 10 ppm بسته بندیکیسه های 25 کیلویی زمان نگهدارییک سال...
پرک سولفید سدیم صنعتی مصرف در چرم سازی، نساجی شیمی تبادل هادیان خمسه پرک سولفید سدیم صنعتی مصرف در چرم سازی، نساجی شیمی تبادل هادیان خمسه
شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی نام برندشیمی تبادل هادیان خمسه کاربردچرمسازی، نساجی، جداسازی فلزات از سنگهای معدنی ، کاغذ سازی ظاهرپرکهای زرد یا قرمز رنگ خلوص60% نوع گریدگرید صنعت...
ثبت نام کنید