شرکت صبا شیمی مهر
نام کسب و کارشرکت صبا شیمی مهر
توضیحاتتهیه ، تأمین، صادرات تگزاپن شرکت صبا شیمی مهر در زمینه تهیه، تامین و صادرات مواد شیمیایی شوینده فعالیت دارد. این مجموعه به لطف الهی قادر است با در دست داشتن منابع عالي تأمين كالا به تهیه و تامین تگ...