مراوده
ترکیب شیمیایی سدیم سولفید راک شیمی ترکیب شیمیایی سدیم سولفید راک شیمی
راک شیمی
نام کسب و کارراک شیمی
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی شکل ظاهریپرک زرد رنگ فرمول شیمیاییNa2S اکتیو60%+=2 آهنکمتر از 10 ppm مواد غیر حلالکمتر از 10 ppm بسته بندیکیسه های 25 کیلویی زمان نگهدارییک سال...
بلور سدیم بنزوات صنعتی نگهدارنده در صنایع غذایی و دارویی شیمی تبادل هادیان خمسه بلور سدیم بنزوات صنعتی نگهدارنده در صنایع غذایی و دارویی شیمی تبادل هادیان خمسه
شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول نام برندشیمی تبادل هادیان خمسه کاربردبه عنوان نگهدارنده در صنایع غذایی، در داروها و شامپوها ظاهربلور های سفید یا بی رنگ نوع گریدگرید صنعتی مبدا کالاایران فرمول مولکولیNaC۶H۵CO...
ثبت نام کنید