مراوده
فروش پیاز سرخ شده یاشیل تمندر فروش پیاز سرخ شده یاشیل تمندر
صنایع غذایی یاشیل تمندر
نام کسب و کارصنایع غذایی یاشیل تمندر
توضیحاتپیاز سرخ شده محصول شرکت صنایع غذایی یاشیل تمندر (وابسته به بنیاد برکت) مشخصات پیاز سرخ شده یاشیل تمندر نام برند : یاشیل وزن :150 گرم تاریخ مصرف : 6 ماه پس از تولید شرایط نگهداری: 7-4 در...
فروش لوبیا سبز سرخ شده یاشیل تمندر فروش لوبیا سبز سرخ شده یاشیل تمندر
صنایع غذایی یاشیل تمندر
نام کسب و کارصنایع غذایی یاشیل تمندر
توضیحاتلوبیا سبز سرخ شده محصول شرکت صنایع غذایی یاشیل تمندر مشخصات لوبیا سبز سرخ شده یاشیل تمندر نام برند : یاشیل وزن : 300 گرم تاریخ مصرف : 16 ماه پس از تولید شرایط نگهاداری : 18- درجه سانتیگ...
ثبت نام کنید