فروشگاه فرش دستباف
نام کسب و کارفروشگاه فرش دستباف
توضیحاتسردری جفتی دستباف ترکمن نقش این سردری جفتی ماری گول و ریشه و جنس پرز آن از پشم طبیعی و رنگ حاشیه لاکی و وسط آن یشمی میباشد. این محصول از جنس فرش است که در داخل خانه با عنوان زینت درها و تزیین ور...