شرکت تولیدی و صنعتی آواپزشک
نام کسب و کارشرکت تولیدی و صنعتی آواپزشک
توضیحاتیکی از روش ‌های تزریق انسولین، استفاده از سرنگ انسولین میباشد. در سرنگ ‌هايي كه سرسوزن آن از بدنه جدا میشود، فضای مرده ‏‌ای وجود دارند که مقداری انسولين در آن باقی مي‌ماند و محاسبه دوز انسولين تزریق ...