بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتسرپیک طلا (که به سرپیک اسمیت هم معروف شده اند) یکی از ابزارهای زرگری و طلاسازی است و در فرایند طلاسازی و در کارگاه های طلا و جواهر کاربردهای فراوانی دارد. سرپیک طلا در واقع یک سرپیک جوشکاری است که ...