صنايع شيميايي رزين و چسب شمال
نام کسب و کارصنايع شيميايي رزين و چسب شمال
توضیحاتجزئیات محصول نام برندشرکت صنایع شیمیایی رزین و چسب شمال کاربردسایر طبقه بندی(چسب حرارتی (هات ملت مبدا کالاایران کاربردصحافی و پوشش داده شده برای ماشین های اتوماتیک و دستی بسته بندی در کیسه...