مراوده
سس مایونز کم‌ چرب 3 کیلوگرمی بیدستان سس مایونز کم‌ چرب 3 کیلوگرمی بیدستان
شرکت تولیدی مواد غذایی بیدستان
نام کسب و کارشرکت تولیدی مواد غذایی بیدستان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندبیدستان مبدا کالاایران وزن (کیلوگرم)3 رنگسفید ویژگیسس مایونز کم‌ چرب وزن3 ± 3% کیلوگرم [{moravede}]...
سس مایونز کم‌ چرب 8 کیلوگرمی بیدستان سس مایونز کم‌ چرب 8 کیلوگرمی بیدستان
شرکت تولیدی مواد غذایی بیدستان
نام کسب و کارشرکت تولیدی مواد غذایی بیدستان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندبیدستان مبدا کالاایران وزن (کیلوگرم)8 رنگسفید ویژگیسس مایونز کم‌ چرب وزن8 ± 3% کیلوگرم [{moravede}]...
سس مایونز کم‌ چرب 400 گرمی بیدستان سس مایونز کم‌ چرب 400 گرمی بیدستان
شرکت تولیدی مواد غذایی بیدستان
نام کسب و کارشرکت تولیدی مواد غذایی بیدستان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندبیدستان مبدا کالاایران وزن (کیلوگرم)0.4 رنگسفید ویژگیسس مایونز کم‌ چرب وزن400 ± 3% گرم [{moravede}]...
سس مایونز کم‌ چرب 900 گرمی بیدستان سس مایونز کم‌ چرب 900 گرمی بیدستان
شرکت تولیدی مواد غذایی بیدستان
نام کسب و کارشرکت تولیدی مواد غذایی بیدستان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندبیدستان مبدا کالاایران رنگسفید ویژگیسس مایونز کم‌ چرب وزن900 ± 3% گرم [{moravede}]...
ثبت نام کنید