آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتخریدار سطل پلاستیکی روغن 20 لیتری درب دار برای بسته بندی روغن موتور هستیم مقدار مورد نیاز : 120.000 عدد در سالنام خریدار : شرکت روغن موتور کاسترول قشم - آقای دره سوریآدرس : قشمشماره تماس خریدار :...