مجموعه تک پلیمر صنعت
نام کسب و کارمجموعه تک پلیمر صنعت
توضیحاتسطل پلاستیکی ۲۰ کیلویی، ۱۰ کیلویی و ۴ کیلویی گرد این محصول از مواد درجه یک تولید می شود که از لحاظ دسته و بدنه بسیار مقاوم می باشد.   سطل پلاستیکی ۱۶ کیلویی بیضی دسته پلاستیکی و دسته ف...