سرویگاز
نام کسب و کارسرویگاز
توضیحاتسیلندر گاز 6 کیلوگرمی (سفری بوتان) ، به عنوان یکی از محصولات جدید از خانواده محصولات بوتان،جهت پخت و پز سریع و آسان و به عنوان یک منبع انرژی قابل حمل برای تامین روشنایی، گرما و سایر مصارف در بیرون از ...