مراوده
درب های سیستم تلسکوپی - کابین درب های سیستم تلسکوپی - کابین
روانکار سماتک
نام کسب و کارروانکار سماتک
توضیحاتجزئیات محصول نام برندروانکار سماتک مبدا کالاایران جنساستیل یا شیشه ای ارتفاع سرتاسری256 سانتی متر ارتفاع در200 متر عرض کل108-183 سانتی متر عرض هر لته37-62 سانتی متر [{moravede}]...
درب های سینوسی کابین آسانسور درب های سینوسی کابین آسانسور
روانکار سماتک
نام کسب و کارروانکار سماتک
توضیحاتجزئیات محصول نام برندروانکار سماتک مبدا کالاایران کاربردفضای بسیار کم چاهک ضخامت سیستم ساسپنشن12 سانتی متر کم در باز کن طبقات ( CAM)ندارد توضیحات این نوع درب ها با استفاده از سیستم نرم اف...
ثبت نام کنید