مراوده
حشره کش دلتامترین واستر با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي واستر گرین ۲٫۵ %EC حشره کش دلتامترین واستر با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي واستر گرین ۲٫۵ %EC
واستر يوشان ماد ( واستر گرین)
نام کسب و کارواستر يوشان ماد ( واستر گرین)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندواستر يوشان ماد ( واستر گرین) مبدا کالاایران ظاهرمحلول نوع گریدسایر نام تجاریدسیس نحوه اثرتماسی و گوارشی دوام10-15 روز اثر ضربه ایسریع توضیحات دلتامترین در باز...
سم فن والریت غيرسيستميك و نفوذي با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي واستر گرین ۲۰ % EC سم فن والریت غيرسيستميك و نفوذي با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي واستر گرین ۲۰ % EC
واستر يوشان ماد ( واستر گرین)
نام کسب و کارواستر يوشان ماد ( واستر گرین)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندواستر يوشان ماد ( واستر گرین) مبدا کالاایران کاربردسم ظاهرمحلول نوع گریدسایر نام تجاریسومیسیدین اثر ضربه ایسریع گروهپایتیروئیدهای مصنوعی نحوه اثرتماسی و گوارشی ...
سم دیکلرووس غيرسيستميك و نفوذي با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي واستر گرین EC 50% سم دیکلرووس غيرسيستميك و نفوذي با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي واستر گرین EC 50%
واستر يوشان ماد ( واستر گرین)
نام کسب و کارواستر يوشان ماد ( واستر گرین)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندواستر يوشان ماد ( واستر گرین) مبدا کالاایران کاربردسم ظاهرمحلول نوع گریدسایر نام تجاریددواپ نوع حشره کشغیر سیستماتیک و نفوذی دوره محافظتیکوتاه نحوه اثرسیستم عصبی...
سم سایپرمترین غيرسيستميك و نفوذي با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي واستر گرین۴۰% EC سم سایپرمترین غيرسيستميك و نفوذي با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي واستر گرین۴۰% EC
واستر يوشان ماد ( واستر گرین)
نام کسب و کارواستر يوشان ماد ( واستر گرین)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندواستر يوشان ماد ( واستر گرین) مبدا کالاایران ظاهرمحلول نوع گریدسایر محصول سیب۲۵۰میلی لیتر در هکتار معادل ۷۵ میلی لیتر در هزار لیتر آب محصول پنبه۱۷۵میلی لیتر در هکتار ...
سم قارچ کش مایع اورتیوا تاپ 250 سی سی جیسا سم قارچ کش مایع اورتیوا تاپ 250 سی سی جیسا
مقاوم رویش جلگه خلیج فارس
نام کسب و کارمقاوم رویش جلگه خلیج فارس
توضیحاتجزئیات محصول نام برندجیسا ساختارمایع مبدا کالاایران طبقه بندیقارچ کش حجم250سی سی [{moravede}]...
فروش سم پرمترین با نام تجاری آمبوش و کوپکس فروش سم پرمترین با نام تجاری آمبوش و کوپکس
به رشد کویر رفسنجان
نام کسب و کاربه رشد کویر رفسنجان
توضیحاتسم پرمترین در بازار با نام تجاری آمبوش ( Ambush 10% EC & 25% EC) و کوپکس (Copex 25% WP & 5% WP) وجود دارد. سم پرمترین حشره کشی است از گروه پیریتروئیدهای مصنوعی با اثر تماسی و گوارشی می‌باشد...
فروش سم دیازینون به ماکس فروش سم دیازینون به ماکس
به رشد کویر رفسنجان
نام کسب و کاربه رشد کویر رفسنجان
توضیحاتسم دیازینون به صورت روغن بدون رنگ است و علاوه بر خاصیت تماسی، دارای خاصیت نفوذی ( عبور از برگ ) نیز می باشد، ولی داخل بافت گیاهان حرکت نمی کند. این سم علاوه بر دارا بودن اثر ضربه ای، دوام طولانی نی...
فروش سم کلروپیریفوس فروش سم کلروپیریفوس
به رشد کویر رفسنجان
نام کسب و کاربه رشد کویر رفسنجان
توضیحاتسم کلروپیریفوس در بازار با نام تجاری دورسبان Dursban EC40.8% وجود دارد. کلروپیریفوس-ای از گروه حشره کشهای فسفره الی و زیر گروه اسید فسفروتیوییک با خاصیت غیرسیستمیک و اثر تماسی، گوارشی و تنفسی(تدخین...
عرضه انواع سموم کشاورزی و کودهای گلخانه ای عرضه انواع سموم کشاورزی و کودهای گلخانه ای
آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتعرضه انواع کود و سموم کشاورزی بصورت عمده و خرده از قبیل : شیمیایی و ارگانیک سم دیازینون سم اتیون کنسالت اکسی کلرور مس اندوسولفان پاراکوآت بنومیل یک کیلویی گالانت سوپر نیم ...
ثبت نام کنید