مراوده
سنسور اثر انگشت متصل به ردیاب خودرو - ايده پردازان پارسي فردا (رادشید) سنسور اثر انگشت متصل به ردیاب خودرو - ايده پردازان پارسي فردا (رادشید)
ايده پردازان پارسي فردا (رادشید)
نام کسب و کارايده پردازان پارسي فردا (رادشید)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندرادشید مبدا کالاایران اجازه روشن شدن خودروتنها به ازای تایید افراد مجاز خروجی مناسب از تاریخچه عملکرد هر رانندهجهت ورود به سامانه های حضور و غیاب جهت بررسی کارکرد راننده ...
فروش سنسور اثر انگشت ردیاب خودرو ایده پردازان پارسی فردا فروش سنسور اثر انگشت ردیاب خودرو ایده پردازان پارسی فردا
ایده پردازان پارسی فردا
نام کسب و کارایده پردازان پارسی فردا
توضیحاتسنسور اثر انگشت ردیاب خودرو را میتوان در هر محلی از خودرو نصب کرد. معمولا یک محل ثابت ندارد. اگر جای ثابتی داشت برای دزدها خوب میشد و ساده تر می توانستند آنرا پیدا کنند. جاهایی از خودرو که سیمکشی برق ...
ثبت نام کنید