صنعتي مهساب سنگ تهران
نام کسب و کارصنعتي مهساب سنگ تهران
توضیحاتجزئیات محصول نام سنگمرمریت شکل سنگسایر شماره مدل46 نام برندمهساب مبدا کالاایران شکلتایل و اسلب ضخامت تایل2 و 1.5 سانتی متر ضخامت اسلب2 سانتی متر رنگمسی [{moravede}]...