صنایع سنگ کاراندیش
نام کسب و کارصنایع سنگ کاراندیش
توضیحاتفروش سنگ مرمر سبز ، سفید و پرتقالیصنایع سنگ کاراندیش تولید کننده سنگ مرمر سبز، سنگ مرمر سفید و سنگ مرمر پرتقالی جهت مساجد حسینیه ها و اماکن مقدستولید صنایع دستی سنگی و تزئینات مرمرتولید صراحی، شومینه...