گروه ایناب
نام کسب و کارگروه ایناب
توضیحاتسنگ نمای اسلبکو محصولی جدید از گروه ایناب است که با ترکیب سنگ دانه های طبیعی، فلز، سیلیس و مواد پلیمری و... و انجام واکنش پلیمریزاسیون و تشکیل شبکه زنجیره ای مستحکم در مواد بوجود می آید این واکنش سبب ...