مراوده
شماره تلگرام جهت مشاوره برای ثبت محصول و عضویت: 09033334651
سه راهی‌ جوشی فولادی تبدیل در سایزهای مختلف سه راهی‌ جوشی فولادی تبدیل در سایزهای مختلف
پایدار اتصال
نام کسب و کارپایدار اتصال
توضیحاتسه راهی‌ جوشی فولادی تبدیل سه راهی تبدیل جوشی یک اتصال گازی است که یک انشعاب جدید ایجاد میکند که سایز این انشعاب جدید(وسط) با سایز دوسر اصلی (صاف) قطعه متفاوت است و از آن برای ایجاد یک انشعاب جدید ...
سه راهی‌ جوشی فولادی مساوی در اندازه های مختلف سه راهی‌ جوشی فولادی مساوی در اندازه های مختلف
پایدار اتصال
نام کسب و کارپایدار اتصال
توضیحاتسه راهی‌ جوشی فولادی مساوی سه راهی تبدیل جوشی یک اتصال گازی است که یک انشعاب جدید ایجاد میکند که سایز آن با سایز دو سر اصلی (صاف) قطعه هم اندازه است و از آن برای ایجاد یک انشعاب جدید استفاده میشود ...
ثبت نام کنید