مراوده
شماره تلگرام جهت مشاوره برای ثبت محصول و عضویت: 09033334651
سه راهی فولادی سایز 2.5 - صنایع فولادی ایران اتصال سه راهی فولادی سایز 2.5 - صنایع فولادی ایران اتصال
صنایع فولادی ایران اتصال
نام کسب و کارصنایع فولادی ایران اتصال
توضیحاتسه راهی فولادی سایز 2.5 جهت گاز کشی اماکن و ساختمان ها کاربرد دارد. تولید شده به روش سرد در دو نوع درز دار و مانیسمان موجود میباشد با مارک های ایران اتصال و آسیا...
سه راهی فولادی سایز 3 - صنایع فولادی ایران اتصال سه راهی فولادی سایز 3 - صنایع فولادی ایران اتصال
صنایع فولادی ایران اتصال
نام کسب و کارصنایع فولادی ایران اتصال
توضیحاتسه راهی فولادی سایز 3 تولید شده به روش سرد در دو نوع درز دار و مانیسمان موجود می باشد با مارک های ایران اتصال و آسیا...
سه راهی سایز 6 (2 اینچ ) - صنایع فولادی ایران اتصال سه راهی سایز 6 (2 اینچ ) - صنایع فولادی ایران اتصال
صنایع فولادی ایران اتصال
نام کسب و کارصنایع فولادی ایران اتصال
توضیحاتسه راهی سایز 6 (2 اینچ ) جهت گاز کشی ساختمان ها و اماکن استفاده می شود. تولید شده به روش سرد در دو نوع درزدار و مانیسمان موجود میباشد با مارک های ایران اتصال و آسیا  ...
ثبت نام کنید