مراوده
شماره تلگرام جهت مشاوره برای ثبت محصول و عضویت: 09033334651
سه راه بازدید 45° و 90° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) سه راه بازدید 45° و 90° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )
پلی تهران
نام کسب و کارپلی تهران
توضیحاتدریچه بازدید یا سه راه بازدید در سیستم فاضلاب (clean out) دریچه ای است که در موقع گرفتگی سیفون، لوله ها، زانویی ها و غیره، برای رفع گرفتگی و تمیزکردن بدون نیاز به شکافتن ساختمان مورد استفاده قرار میگی...
دریچه بازدید جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) دریچه بازدید جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )
پلی تهران
نام کسب و کارپلی تهران
توضیحاتدریچه بازدید یا سه راه بازدید در سیستم فاضلاب (clean out) دریچه ای است که در موقع گرفتگی سیفون، لوله ها، زانویی ها و غیره، برای رفع گرفتگی و تمیزکردن بدون نیاز به شکافتن ساختمان مورد استفاده قرار میگی...
ثبت نام کنید