مراوده
شماره تلگرام جهت مشاوره برای ثبت محصول و عضویت: 09033334651
سه راه خم 87.5 درجه با انشعاب 50 (پلیمر گلپایگان) سه راه خم 87.5 درجه با انشعاب 50 (پلیمر گلپایگان)
پلیمر گلپایگان
نام کسب و کارپلیمر گلپایگان
توضیحاتسه راه خم 87.5 درجه با انشعاب 50 میلی متر (پلیمر گلپایگان) این محصول با طراحی انحصاری و داشتن رینگ ها و کمربندهای تقویتی متعدد بر روی بدنه و خم بودن آن با زوایای ۸۷٫۵ درجه، بدون نقاط مرده یا زاویه ...
سه راه خم 87.5 درجه (پلیمر گلپایگان) سه راه خم 87.5 درجه (پلیمر گلپایگان)
پلیمر گلپایگان
نام کسب و کارپلیمر گلپایگان
توضیحاتسه راه خم 87.5 درجه مانند زانوی خم از مزایای خاص برخوردار بوده از جمله ورودی خم از سه راهی معمولی ۴۵ یا ۹۰ درجه بیشتر است به نحوی که ورودی عمودی با خم مجزا مانع گرفتگی تدریجی شبکه می گردد. در سه سر...
ثبت نام کنید