پلیمر گلپایگان
نام کسب و کارپلیمر گلپایگان
توضیحاتسه راه دریچه بازدید (پلیمر گلپایگان) جدید شرکت پلیمر گلپایگان جهت کنترل و بازدید مسیرهای لوله‌گذاری فاضلابهای خانگی، صنعتی و کانال‌های لوله کشی و ساختمان‌ ها کاربرد ضروری داشته که پاره‌ای از مزایای آن...