الكترونيك افزار ازما
نام کسب و کارالكترونيك افزار ازما
توضیحاتجزئیات محصول شماره تعرفه/ کد HS90283029 شماره مدلَْJAM300 نام برندالکترونیک افزار آزما مبدا کالاایران نوع کنتورثابت (الکترونیکی) سه فاز، انرژی اکتیو و راکتیو، چهار ناحیه مختصات انرژی انطبا...