سوتاب
نام کسب و کارسوتاب
توضیحاتاز آجر نسوز بدلیل مقاومت حرارتی بالا، در پوشش درونی کوره‌های صنعتی استفاده می‌شود. آجرهای نسوز انواع مختلفی دارند. باتوجه به نوع ماده استفاده شده در ترکیبات آنها، گستره‌ های مختلفی را تحمل می‌ کنند...