کیمیا تهران اسید
نام کسب و کارکیمیا تهران اسید
توضیحاتجزئیات محصول نام برندکیمیا تهران اسید ظاهرپرک و پولک سفید رنگ خلوص۹۸% نوع گریدگرید صنعتی مبدا کالاایران فرمول مولکولیNaOH نام های دیگرسود جامد پرک , هیدروکسید سدیم جامد ,کاستیک سودا ,سود...