پارس یونیورسال بیتومن
نام کسب و کارپارس یونیورسال بیتومن
توضیحاتسود پرک یا کاستیک سودا (NaOH) از سود مایع پتروشیمی تولید می گردد بدین صورت که سود مایع ۵۰% طی فرآیند تولید پس از تبخیر آب موجود در آن به روش ممبران، به سود پرک با خلوص 98 - 99 % تبدیل می گردد که مطابق...