شرکت گاز سازان
نام کسب و کارشرکت گاز سازان
توضیحاتفروش و صادرات کاستیک سودا ، کاستیک سودا فلیکس ، سود پرک، سود پرک صنعتی ، پرک و گرانول برای صنایع مختلف . قیمت صادرات سود سوزآور سود پرک را از ما بپرسید . کاستیک سودا یا همان سود سوزآور به علت سوزندگ...