مراوده
شماره تلگرام جهت مشاوره برای ثبت محصول و عضویت: 09033334651
فروش جرثقیل دروازه ای فروش جرثقیل دروازه ای
سورن صنعت وحید
نام کسب و کارسورن صنعت وحید
توضیحاتجرثقیل دروازه ای Gantry crane در اشکال مختلف به دودسته مهم دو پل و تک پل تقسیم شده و از تناژ 250 کیلوگرم الی 200 تن قابل اجراء وساخت می باشد. توضیحات جرثقیل دروازه ای این نوع جرثقیل ها چه در گروه تک...
فروش جرثقیل ستونی بازویی فروش جرثقیل ستونی بازویی
سورن صنعت وحید
نام کسب و کارسورن صنعت وحید
توضیحاتفروش جرثقیل ستونی بازویی جرثقیل ستونی بازویی : جرثقیل ستونی بازویی در تناژ 250 کیلوگرم الی 10تن در ابعاد بازوی 2 الی 8 متر وپایه 2 الی 8مترقابل ساخت واجراء می باشد این دسته از جرثقیل ها در مکانه...
تولید جرثقیل ستونی بازویی تولید جرثقیل ستونی بازویی
سورن صنعت وحید
نام کسب و کارسورن صنعت وحید
توضیحاتجرثقیل ستونی جرثقیل ستونی بازویی jib crane جرثقیل ستونی بازویی در تناژ 250 کیلوگرم الی 10تن در ابعاد بازوی 2 الی 8 متر وپایه 2 الی 8مترقابل ساخت واجراء می باشد این دسته از جرثقیل ها در مکانهای که پو...
ثبت نام کنید