نگین تجارت پیام
نام کسب و کارنگین تجارت پیام
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی ظاهرپودر سفید رنگ فرمول مولکولیZnso4 توضیحات   چگالی: 3.54 g/cm³  نقطه جوش سولفات روی:  740 درجه سانتی گراد. شکل ظاهری سولفات روی:پودر سفید رنگ. ...