شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی نام برندشیمی تبادل هادیان خمسه کاربرددر کشاورزی، پزشکی و صنایع شیمیایی ظاهرکریستال های آبی خلوص23% نوع گریدگرید صنعتی مبدا کالاایران فرمول مولک...