شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی نام برندشیمی تبادل هادیان خمسه کاربردپزشکی و داروسازی، صنایع تولید پنبه و نساجی، تولید مواد نسوز، کشاورزی ظاهرجامد بلورین و بی رنگ نوع گریدگرید صنعتی...