مراوده
شماره تلگرام جهت مشاوره برای ثبت محصول و عضویت: 09033334651
پودر سولفات پتاسیم صنعتی مصرف در کشاورزی، شیشه سازی و صنایع نظامی شیمی تبادل هادیان خمسه پودر سولفات پتاسیم صنعتی مصرف در کشاورزی، شیشه سازی و صنایع نظامی شیمی تبادل هادیان خمسه
شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی نام برندشیمی تبادل هادیان خمسه کاربردکشاورزی، شیشه سازی، صنایع نظامی ظاهرجامد سفید نوع گریدگرید صنعتی مبدا کالاایران فرمول مولکولیK2SO4 [{mora...
پودر سولفات پتاسیم صنعتی شیمی تبادل هادیان خمسه پودر سولفات پتاسیم صنعتی شیمی تبادل هادیان خمسه
شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی مبدا کالاایران فرمول شیمیاییK2SO4 جرم مولی174.259 g/mol دمای ذوب1,069 °C دمای جوش1,689 °C چگالی2.66 g/cm³ محلول درآب توضیحات   [{moraved...
ثبت نام کنید