کیمیا تهران اسید
نام کسب و کارکیمیا تهران اسید
توضیحاتجزئیات محصول نام برندکیمیا تهران اسید نوع گریدگرید صنعتی نام های دیگرسولفانيليک اسيد ، پي آمينو بنزن سولفونيک اسيد ، پي آمينو فنيل سولفونيک اسيد ، آمينو بنزن سولفونيک اسيد ، آنيلين پي سولفونيک ا...