کیمیا تهران اسید
نام کسب و کارکیمیا تهران اسید
توضیحاتجزئیات محصول نام برندکیمیا تهران اسید خلوص۹۸% – ۵۰% – ۳۵%. نوع گریدگرید صنعتی مبدا کالاایران فرمول مولکولیH2SO4 نام های دیگرجوهر گوگرد ، سولفوریک اسید ، سولفات هیدروژن. طبقه بندیاسید سول...